8 kwietnia 2020

Innowacyjne podejście – nowa filozofia marketingu

Stara szkoła retoryki daje złe odpowiedzi i usprawiedliwia złe zachowanie:
BIZNES NIE JEST OSOBISTY LUB RÓB WIĘCEJ MNIEJSZYM NAKŁADEM PRACY.
Ale prawda, która jest aktualna dzisiaj, nie może być oparta na starej filozofii.
Wybór między szybkim, tanim lub dobrym nie jest filozofią obowiązującą w tej dekadzie, dla tego świata i zdecydowanie nie jest dla dobrze wykształconych, świadomych klientów.

INNOWACYJNOŚĆ jest także nową strategią opartą na zmianach ograniczeń nieproduktywnych nawyków. Należy zatem przyjąć nowy sposób pracy i niszczenia stereotypów.

Zdolność firmy do skutecznej zmiany jest często utrudniona przez brak PRAWDZIWEGO ZAANGAŻOWANIA I NASTAWIENIA do zmiany.

Około 66% wszystkich transformacji kończy się niepowodzeniem i nie wynika to z technologii, ale ze względu na ludzi.

Nowe rozwiązanie, aby podążać za NOWĄ FILOZOFIĄ jest proste:
Bądź KREATYWNY i ZAANGAŻOWANY I ZDOLNY DO RYZYKA. Bitwa jest już w połowie stracona, jeśli myślisz:

SZYBKO, TANIO I DOBRZE – to zabija twórczy sposób myślenia.

Czym jest zatem innowacyjne myślenie?

Nowe rozwiązania technologiczne nie są odpowiedzią, ponieważ w większości przypadków są oparte na biznesie pozbawionym czynnika ludzkiego.

Aby stworzyć innowacyjny produkt i działające na jego korzyść opakowanie, musisz stworzyć synergię pomiędzy:

 

PROJEKTANTEM
(używaj prostych metod dekoracji, ale w sposób, który nie był obecny na rynku, nie bądź PRZEWIDYWALNY i nie korzystaj ze sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań, polegaj na emocjach i ludzkich odczuciach.

 

 

WŁAŚCICIELEM PROJEKTU – BRANDU
Idea nowego produktu / opakowania musi być zgodna ze strategią marki, ale przede wszystkim musi odwoływać się do uczuć.

 

 

KLIENTEM
(Chcę czuć się zaszczycony i czuć, że jestem wyjątkowy, a opakowanie jest przeznaczone wyłącznie dla mnie lub dla grupy, z którą się identyfikuję).

 

 

DOSTAWCĄ
(słuchaj, słuchaj i pytaj, spróbuj zrozumieć całą koncepcję produktu, poczuj się jak klient i projektant, sugeruj lepsze i bardziej ryzykowne koncepcje).

 

 

Jedna z zasad to unikanie dzielenia wdrożenia projektu na osobne i niezależne od siebie części, tj. produkcja szkła, design, zdobienie, logistyka. Dlatego tak ważne jest komu powierzymy nasz projekt. Wszystko musi być konsultowane na bieżąco, nawet jeśli wydaje nam się, że poszczególne etapy nie są ze sobą powiązane. Dobór odpowiedniego kształtu butelki, zabezpieczenie wyrobu podczas rozlewu, transportu, dostosowanie projektu graficznego, próby zmierzenia się z technologicznymi barierami i przedstawieniem alternatywnego rozwiązania, to tylko kilka z pozoru niełączących się etapów wdrożenia. Musisz być czujny, a do problemu nigdy nie podchodź zero-jedynkowo.

Kluczem jest otwarty dialog między wykonawcą, projektantem, właścicielem brandu. To system naczyń połączonych.